Styrelsen

Här presenteras styrelsen och valda delar av styrelsearbetet.


Karl-Erik Svensson, Morgan Lundqvist, Kurt Persson, Vincent Johansson, Ernst-Erik Andersson, Mats Torstensson, Bengt-Åke Karlsson, Anders Andersson, Dan Norrman och Per-Erik Öst.
=================================================================

Traktorklubben Dotorp  – Verksamhetsberättelse år 2019

Traktorklubben Dotorp bildades i mars 2019 av traktor- och maskinintresserade personer som brukat träffas på Dotorp för att tillsammans renovera främst gamla traktorer och som deltagit i olika evenemang som uppvisningar av gamla traktorer. Vid ett interimstyrelsemöte 6 mars valdes styrelse och även stadgar antogs.

Styrelsen har bestått av:
Ordförande: Karl-Erik Svensson
Vice ordf: Kurt Persson
Kassör: Morgan Lundkvist
Sekreterare: Ernst-Erik Andersson
Ledamöter: Bengt-Åke Karlsson, Kenneth Johansson, Per-Erik Öst, Dan Norrman
Revisorer: Anders Andersson och Göran Svensson

Styrelsen har haft fyra styrelsemöten inklusive konstituerande styrelsemötet. Medlemsavgiften bestämdes till 200 kr per person och år. För familjer är medlemsavgiften 350 kr per år. Traktorklubben Dotorp har nu 82 medlemmar.

Under det första verksamhetsåret 2019 har Traktorklubben haft en livlig verksamhet i klubblokalen på Dotorp med träffar två gånger i veckan under hösten och våren och då medlemmar reparerar bland annat gamla traktorer. Antalet deltagare har varit tio-tolv personer varje tillfälle, någon gång ännu flera. Klubben har också investerat i fler verktyg och ett låsbart verktygsskåp i klubblokalen.
Klubben och medlemmarna har sedan bildandet deltagit många aktiviteter, bland annat Brålanda Motordag, motordag i Västra Tunhem, Bondens dag på Backamo med ett tiotal traktorer, plöjningsdag hos Tore Berg, anordnat hemlig traktorutflykt i södra Dalsland, demonstration av tröskning, stenkrossning och av barkskiva hos Torstensson i Assmundebyn, deltagit i Tomtetåget i Brålanda där klubbens medlemmar mot ersättning hade hand om parkering samt inlett samarbete med Hushållningssällskapet om event i kulturreservatet Åsnebyn.
I november gjordes studiebesök hos veterantraktorsamlare Lennart Olofsson i Saleby. Där köpte klubben en Fergusson Grålle som ska bli pris i kommande traktorlotteri.
Klubben har också anordnat en plöjningskurs på Nuntorp i samarbete med Grålleklubben Väst. Mats Torstensson deltog i SM i plöjning i Målilla och fem medlemmar var med som åskådare. 4 maj var det dragning på Nuntorp i klubbens traktorlotteri. Även 2020 blir det ett traktorlotteri då klubben köpt in en Ferguson Grålle som ska lottas ut och som nu renoveras inför 2020 års lottdragning.
Klubben har som gåva av familjen Gustafsson, Berga, Brålanda, fått en BM 350 som medlemmarna börjat renovera. Senare ska den säljas för att klubben ska få medel till verksamheten.
Under det kommande verksamhetsåret planerar klubben att fortsätta med veckovisa träffar i klubblokalen på Dotorp, deltaga i flera av ovan uppräknade återkommande evenemang som Brålanda motordag, Nuntorpsdagarna, Bondens dagar, plöjningsdagar med mera. Styrelsen planerar också för en sedvanlig hemlig traktorutflykt samt en bussresa till något traktormuseum.

Dotorp februari 2020