Den hemliga traktorutflykten

24 traktorer samlades i strålande solsken hos Gunnar i Rödjan trots pandemin. Gunnar Karlsson och Jan Svantesson hade lagt upp en trevlig tur med fikastopp och besök på den gamla chinchillafarmen i Heljerud Grinstad där vaccin en gång i tiden togs fram.
På Näs Tovströfabrik berättade Robert Svensson den intressanta historien om torvutvinningen på mossen under åren 1918 till 1967. Över 40 man var verksamma och speciellt under andra världskriget var produktionen hög.

På tidig eftermiddag ankom hela karavanen Dalbergså Camping och Gästhamn där alla traktorerna ställdes upp för allmän beskådan. Den sedvanliga lunch bestående av smakfull gulaschsoppa tillagad på fältkök ingick deltagarna.

Dagen avslutades med dragning av lotteritraktorn. Vinnaren, Anders Lans från Flicksäter ringdes upp och delgavs den glada nyheten. Andrapriset, en verktygsväska får Christer Hektor, och tredjepriset, en tvätthink till Stefan Andersson kommer att överlämnas tillsammans med Grållen inom kort.