Interimsstyrelse tillsatt

Sjätte mars sammansattes interimsstyrelsen för Traktorklubben Dotorp. Klubben kommer därmed att efter att pappersformalian avklarats, att bli en egen förening efter att under 10 år legat som sektion under Veteran Classic Dalsland.
Interimsstyrelsen består av ordförande Karl-Erik Svensson, vice ordförande Kurt Persson, kassör Morgan Lindqvist och sekreterare Ernst-Erik Andersson samt ledamöterna Dan Norrman, Bengt-Åke Karlsson, Per-Erik Öst och Kenneth Johansson.
Till revisorer valdes Anders Andersson och Göran Svensson samt Maths Torstensson som revisorssuppleant.
Valberedningen består av Maths Torstensson, Per Eriksson och Vincent Johansson.


Karl-Erik Svensson, Morgan Lindqvist, Kurt Persson, Vincent Johansson, Ernst-Erik Andersson, Maths Torstensson, Bengt-Åke Karlsson, Anders Andersson, Dan Norrman och Per-Erik Öst.