Interimsstyrelse tillsatt

Sjätte mars sammansattes interimsstyrelsen för Traktorklubben Dotorp. Klubben kommer därmed att efter att pappersformalian avklarats, att bli en egen förening efter att under 10 år legat som sektion under Veteran Classic Dalsland.
Interimsstyrelsen består av ordförande Karl-Erik Svensson, vice ordförande Kurt Persson, kassör Morgan Lundqvist och sekreterare Ernst-Erik Andersson samt ledamöterna Dan Norrman, Bengt-Åke Karlsson, Per-Erik Öst och Kenneth Johansson.
Till revisorer valdes Anders Andersson och Göran Svensson samt Mats Torstensson som revisorssuppleant.
Valberedningen består av Mats Torstensson, Per Eriksson och Vincent Johansson.


Karl-Erik Svensson, Morgan Lundqvist, Kurt Persson, Vincent Johansson, Ernst-Erik Andersson, Mats Torstensson, Bengt-Åke Karlsson, Anders Andersson, Dan Norrman och Per-Erik Öst.